Jdi na obsah Jdi na menu

Kulturní plán činnosti SDH Benešov u Semil pro rok 2021

Duben                17.4.2021                         Sběr železného šrotu

                                                                    Účast členů v rámci Dne země – úklid Benešova

Květen                                                         Zahájení činnosti sportovních družstev

Červen                                                         Zahájení činnosti v areálu v Podolí                           

Červenec            10. – 11. 7. 2021              Extraliga ČR v PÚ

Srpen                  28. 8. 2021                       Vaření v kotlíku – rozloučení s prázdninami + večerní zábava

Září                      25. 9. 2021                      Jizerská liga – Benešovský pohár

                                                                    Účast na semilském Pecnu

Listopad             27. 11. 2021                      Výroční členská schůze SDH

Prosinec             26.12.2021                       Zájezd do divadla ve Vysokém nad Jizerou

 

Plán obecné činnosti na rok 2021:

Plnění úkolů v oblasti represe, ochrany majetku a dalších činností patřících k úkolům SDH

Provádět školení výjezdového družstva a pečovat o techniku a výstroj

Zúčastňovat se námětových cvičení v rámci okrsku a konat další povinnosti vyplývající ze zařazení JPO3.

Získat nové mladé členy

Plnit plán kulturních akcí

Účastnit se soutěží v požárním sportu

Rozvíjet další brigádnickou činnost určenou jednotlivými úkoly vyplývajícími z výborových schůzí

 

 

Plán kulturní činnosti SDH Benešov u Semil na rok 2020

 

Prosinec 2019    26. 12. zájezd do divadla ve Vysokém nad Jizerou

                            26. 12. výlet na Štěpánku

 

Leden 2020

 

Únor 2020

 

Březen 2020       6. 3. členská schůze společně s výborovou schůzí

 

Duben 2020        sběr železného šrotu

                            30. 4. pálení čarodějnic

 

Květen 2020

 

Červen 2020        5. – 7. 6. účast na Železnobrodském jarmarku

                             ukončení školního roku

 

Červenec 2020

 

Srpen 2020          29. 8. VI. ročník Vaření v kotlíku

 

Září 2020             12. 9. Pecen

                             26. 9. Jizerská liga – soutěž v požárním sportu

 

Říjen 2020

 

Listopad 2020     28. 11. výroční valná hromada

 

 

Plán obecné činnosti na rok 2020:

  1. Plnění úkolů v oblasti represe, ochrany majetku a dalších činností patřících k úkolům SDH

  2. Provádět školení výjezdového družstva a pečovat o techniku a výstroj

  3. Zúčastňovat se námětových cvičení v rámci okrsku a konat další povinnosti vyplývající ze zařazení JPO3.

  4. Získat nové mladé členy

  5. Plnit plán kulturních akcí

  6. Účastnit se soutěží v požárním sportu

Rozvíjet další brigádnickou činnost určenou jednotlivými úkoly vyplývajícími z výborových schůzí

 

 

Plán kulturní činnosti SDH Benešov u Semil na rok 2019

Prosinec 2018                   26. 12. zájezd do divadla ve Vysokém nad Jizerou

                                         26. 12. výlet na Štěpánku

Leden 2019                      přejezd Krkonoš

Únor 2019

Březen 2019

Duben 2019                     sběr železného šrotu

                                        30. 4. pálení čarodějnic

Květen 2019                   dětský den

Červen 2019                   7. – 9. 6. účast na Železnobrodském jarmarku

                                       22. 6. Výročí SDH 135 let od založení sboru

                                       22. 6. členská schůze společně s výborovou schůzí

                                       ukončení školního roku

Červenec 2019

Srpen 2019                    V. ročník Vaření v kotlíku

Září 2019                       7. 9. Pecen

                                       21. 9. Jizerská liga – soutěž v požárním sportu

Říjen 2019

Listopad 2019                23. 11. výroční valná hromada

 

Plán obecné činnosti na rok 2019:

> aktualizace webových stránek SDH Benešov u Semil

> návštěva členů při jejich životních jubileí

> pronájem hasičského areálu v Podolí

> Průběžná účast soutěžních družstev na soutěžích v požárním sportu

> naplánování výletu pro členy sboru

> plnit plán kulturních akcí

 

Plán kulturní komise SDH Benešova u Semil na rok 2018

Prosinec 2018           26. 12.  Zájezd do divadla ve Vysokém nad Jizerou

                                  Individuální výlet členů na Štěpánku

                                  Individuální příprava soutěžních družstev

Leden a únor 2018    Přejezd Krkonoš individuální příprava soutěžních družstev

Březen 2018             2. 3. Členská schůze společně s výborovou schůzí

                                  Individuální příprava soutěžních družstev

Duben 2018              7. 4. Sběr železného šrot

                                 30. 4. Tradiční pálení čarodějnic

                                 Účast na soutěžích požárního sportu a trénink soutěžních družstev

Květen 2018             Účast na soutěžích požárního sportu a trénink soutěžních družstev

Červen 2018             8. – 10. 6. Účast na Železnobrodském jarmarku

                                 Účast na soutěžích požárního sportu a trénink soutěžních družstev

Červenec 2018         Účast na soutěžích požárního sportu a trénink soutěžních družstev

Srpen 2018               25. 8. IV ročník Vaření v kotlíku

                                  Účast na soutěžích požárního sportu a trénink soutěžních družstev

Září 2018                  8. 9. Účast na semilském Pecnu

                                22.9. Benešovský pohár- zařazen do seriálu Jizerské ligy

                                Účast na soutěžích požárního sportu a trénink soutěžních družstev

Říjen 2018               Výlet

                             Účast na soutěžích požárního sportu a trénink soutěžních družstev

Listopad 2018        24. 11.Vvýroční valná hromada SDH Benešova u Semil

                              Individuální příprava soutěžních družstev průběžně

zajišťovat: aktualizace webových stránek SDH

                 návštěva členů při jejich životních výročích

 

Plán kulturní komise SDH Benešova u Semil na rok 2017

 

Prosinec 2016           26. 12. zájezd do divadla ve Vysokém nad Jizerou

                                  individuální výlet členů na Štěpánku

Leden 2017              přejezd hor

Únor 2017                zimní soustředění soutěžních družstev

Březen 2017            3.3. členská schůze společně s výborovou schůzí

Duben 2017             8.4. sběr železného šrotu

                                30.4. tradiční pálení čarodějnic

                                Soutěžní družstva – účast na soutěžích požárního sportu + průběžný trénink

Květen 2017           Soutěžní družstva – účast na soutěžích požárního sportu + průběžný trénink

Červen 2017            9. – 11. 6. účast na Železnobrodském jarmarku

                                Soutěžní družstva – účast na soutěžích požárního sportu + průběžný trénink

Červenec 2017        Soutěžní družstva – účast na soutěžích požárního sportu + průběžný trénink

Srpen 2017              26. 8. III. ročník Vaření v kotlíku

                                Soutěžní družstva – účast na soutěžích požárního sportu + průběžný trénink

Září 2017 23.9.        Benešovský pohár – zařazen do seriálu Jizerské ligy

                                Soutěžní družstva – účast na soutěžích požárního sportu + průběžný trénink

účast na semilském Pecnu (9. 9)

Říjen 2017               Soutěžní družstva – účast na soutěžích požárního sportu + průběžný trénink

 podzimní soustředění soutěžních družstev

Listopad 2017          25. 11. výroční valná hromada SDH Benešova u Semil

Prosinec 2017          26. 12. Zájezd do divadla ve Vysokém

 

Na jaře nebo na podzim výlet pro členy.

průběžně zajišťovat: aktualizace webových stránek SDH

návštěva členů při jejich životních výročích

zajišťování pronájmu hasičského areálu v Podolí

fyzická příprava soutěžních družstev

 

Plán obecné činnosti:

Plnění úkolů v oblasti represe, och rany majetku a dalších činností patřících k úkolům SDH.

Provádět školení výjezdového družstva a pečovat o techniku a výstroj.

Zúčastňovat se námětových cvičení v rámci okrsku a konat další povinnosti vyplývající ze zařazení JPO3.

Práce s mládeží, vést je k výchově v požární tématice, získat nové mladé členy.

Plnit plán kulturních akcí.

Účastnit se soutěží v požárním sportu.

Rozvíjet další brigádnickou činnost určenou jednotlivými úkoly vyplývajícími z výborových schůzí.

 

 

Plán kulturní činnosti SDH Benešov u Semil na rok 2016

Prosinec 2015             26.12 zájezd do divadla ve Vysokém nad Jizerou

                                   26. 12. individuální výlet členů na Štěpánku

Leden 2016                 28. 1. – 31. 1. 2 denní zimní přejezd Orlických hor

Únor 2016                   12. 2. – 14. 2. 2 denní zimní přejezd Jizerských hor (soutěžní družstva)

Březen 2016                4. 3. členská schůze společně s výborovou schůzí

Duben 2016                30.4 tradiční pálení čarodějnic

Červen 2016               při příznivém počasí zahájen provoz kempu v Podolí

3. 6. – 5. 6. účast na železnobrodském jarmarku – zajištění občerstvení

                                    25-26.6 účast na semilské pouti- zajištění občerstvení

Červenec 2016           provoz kempu v Podolí

Srpen 2016                  provoz kempu v Podolí

21. 8. pořádání Extraligy ČR (soutěž v požárním sportu)

                                    27. 8. II. ročník Vaření v kotlíku

Září 2016                    24. 9. pořádání závěrečného kola Jizerské ligy (soutěž v požárním útoku)

                                    účast na Semilském pecnu

Říjen 2016                  soustředění soutěžních družstev

                                    turistický výlet

Listopad 2016             26. 11. výroční valná hromada SDH Benešov u Semil

 

průběžně zajišťovat:   aktualizovat webové stránky SDH Benešov u Semil

                                   návštěva našich členů při životních jubileích

                                   zajišťování pronájmu  hasického areálu v Podolí

                                   účast soutěžních družstev (muži, ženy) na soutěžích v požárním sportu

                                   fyzická příprava soutěžních družstev

 
Plán obecné činnosti:

 

Plnění úkolů v oblasti represe, ochrany majetku a dalších činností patřících k úkolům SDH.

Provádět školení výjezdového družstva a pečovat o techniku a výstroj.

častňovat se námětových cvičení v rámci okrsku a konat další povinnosti vyplývající ze zařazení JPO3.

Práce s mládeží, vést je k výchově v požární tématice, získat nové mladé členy.

Plnit plán kulturních akcí.

Účastnit se soutěží v požárním sportu.

Rozvíjet další brigádnickou činnost určenou jednotlivými úkoly vyplývajícími z výborových schůzí.